טיפול בתקלות

במידה וביצעת מעבר ממכשיר אנדרויד אחר למכשיר ה- OnePlus שלך,
יש להשתמש ב- OnePlus Switch על מנת להעביר את הנתונים ממכשירך הישן.

תקלות חיישן

תחילה יש להתקין את אפליקציית "רשימת חיישנים" על מנת לבדוק תקינות חיישן האור
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miian.android.sensors&hl=iw
1. השתמש בהתקן בסביבה אחרת
2. פתח את הגדרות -> תצוגה ובדוק האם מופעל מצב קריאה או מצב לילה.
3. במידה והבעיה נמשכת, נקה את זיכרון המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.

1. במידה והבעיה מתקיימת באפליקציה ספציפית, הסר התקנת האפליקציה לפני השלב הבא.
2. התקן את אפליקציית "רשימת חיישנים" על מנת לבדוק תקינות חיישן הכבידה
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miian.android.sensors&hl=iw
3. פתח את הגדרות -> תצוגה -> מסך סיבוב אוטומטי ובדוק האם סיבוב אוטומטי מופעל.

זיהוי: במהלך שיחה המסך נשאר דלוק ואינו נכבה באופן אוטומטי. מצב הכיס פועל באופן קבוע גם בעת נעילת מסך, המסך אינו נדלק בעת שיחה נכנסת.
1. התקן את אפליקציית "רשימת חיישנים" על מנת לבדוק תקינות חיישן הקירבה
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miian.android.sensors&hl=iw
2. נקה את זיכרון המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.

1. נקה את זיכרון המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
2. במידה והינך משתמש באפליקציית חייגן של צד שלישי, הסר את התקנת האפליקציה ונסה שוב.

כפתורים תקולים

כאשר הכפתור נלחץ בצורה רגילה אך אינו מבצע את פעולתו במכשיר, מומלץ לפנות לתמיכה טכנית.

זהה האם הכפתור נחסם או נתקע על ידי אובייקט זר כגון אבק או לכלוך. במידה וכן, מומלץ לקחת את המכשיר לתמיכה טכנית באחת הנקודות המורשות.

במידה ואחד מכפתורי המכשיר נשבר או יצא ממקומו, מומלץ לקחת את המכשיר לתמיכה טכנית באחת הנקודות המורשות.

זהה האם הכפתור נחסם או נתקע על ידי אובייקט זר כגון אבק או לכלוך. במידה וכן, מומלץ לקחת את המכשיר לתמיכה טכנית באחת הנקודות המורשות.

תקלות תצוגה

במידה והמסך מוחשך באופן תמידי:
1. בדוק האם המכשיר מגיב ברטט ללחיצה על כפתור ההפעלה והאם התאורה האחורית מתפקדת אך המסך מציג רק שחור או לבן, מומלץ לקחת את המכשיר לתמיכה טכנית באחת הנקודות המורשות.
2. במידה והמכשיר אינו מגיב ברטט ללחיצה על כפתור ההפעלה, בצע טעינה למכשיר במשך יותר מ 15 דקות על מנת לבדוק האם המכשיר יכול לפעול. במידה המכשיר נדלק אך עדיין מוחשך יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה והמסך מוחשך לעיתים:
1. אנא אתחל את המכשיר, במידה והמסך הוחשך לאחר שימוש באפליקציה מסויימת, הסר התקנת האפליקציה ובדוק האם הבעיה נפתרה.
2. נקה את נתוני המטמון בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.

במידה והנך מזהה את אחת מהבעיות הבאות, אנא פעל על פי הצעדים המתוארים
– מסך מגע לא מגיב
– לחיצות רפאים
– שטח מת
– עיכוב בלחיצה
– מסך מגע שבור
1. בדוק האם הבעיה קבוע או אקראית
2. וודא כי הטמפרטורה אינה חמה מדי או קרה מדי.
3. בדוק האם הבעיה מתרחשת בעת שימוש במטען, במידה וכן מומלץ להשתמש במטען וכבל שונים מאחר וחוסר יציבות במתח המטען עלולה לגרום לבעיות תגובה של מסך המגע.
4. במידה וקיים מגן מסך על גבי המסך, הסר אותו ובדוק תגובת מסך המגע.
5. וודא כי לא קיימת רטיבות על מסך המגע, במידה וכן נקה אותה ונסה שנית.
שים לב: טמפרטורת העבודה למסך מגע היא בין 45 מעלות למינוס 10 מעלות. מעבר לטווח זה ייתכן כי מסך המגע לא יגיב.
במידה והבעיה נמשכת, אנא נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
במידה והבעיה קיימת רק בעת שימוש באפליקציה יש לנקות את נתוני המטמון ולמחוק את האפליקציה.
במידה והבעיה אינה נפתרת יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה והנך מזהה אחת מהבעיות הבאות, אנא פעל לפי הצעדים המתוארים
– מסך צהוב, שחור ולבן
– ריצוד או הבהוב במסך
– קווים בתצוגה
– נקודות בהירות על המסך
1. בדוק האם הבעיה קבועה או אקראית
2. בצע צילום מסך והצג את צילום המסך במחשבך, במידה והתמונה שצולמה מוצגת באופן תקין על גבי המחשב ניתן להסיק כי הבעיה נובעת מהמסך עצמו ועליך לפנות לתמיכה טכנית.
3. נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה, במידה והבעיה נמשכת יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה וחיישן טביעת האצבע מתקשה או אינו מזהה את טביעתך נסה לבצע את הפעולות הבאות על מנת לשלול גורמים המפריעים להמשך תיקון.
1. האם נעשה שימוש במגן מסך אשר עשוי להפחית את איכות וקצב זיהוי טביעת האצבע
2. בדוק אם קיים לכלוך או אבק באיזור חיישן טביעת האצבע, דבר העשוי להאט את קצב הזיהוי
3. האם זכוכית הכיסוי/מגן המסך שבורה או סדוקה באיזור חיישן טביעת האצבע, במידה וכן נסה להגדיר מחדש את טביעת האצבע או להחליף את זכוכית הכיסוי/מגן המסך
4. לאחר החלפת זכוכית הכיסוי/מגן המסך יש להגדיר מחדש את טביעת האצבע אחרת יושפעו קצב ואיכות הזיהוי.
5. איכות הזיהוי בטמפרטורות נמוכות הינה נמוכה, אנא נסה להשתמש בחיישן בטמפרטורת החדר.
טיפ: גורמים סביבתיים כמו טמפרטורה או אור עשויים להשפיע על איכות הזיהוי של טביעת האצבע, ניתן להפעיל את פונקציית נעילת הפנים על מנת לסייע בפתיחת הנעילה.

תקלות מערכת

בדוק האם למכשיר יש נזק חיצוני כלשהו או נזק הנגרם מנוזלים. אם הבעיות נגרמות מכשל בחומרה, אנו ממליצים לפנות לתמיכה טכנית.
1. שחזר את הגדרות היצרן או הכנס למצב שחזור בכדי לנקות את הקובץ השמור ולאחר מכן בדוק האם הבעיה נמשכת
2. לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה במשך 8 שניות ואז הפעל מחדש את המכשיר ובדוק האם הבעיה נמשכת.
בדוק את מצב התוכנה שלך
1. נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
2. אם המסך תקוע בשלב אנימציית האתחול, התחל בשחזור הגדרות היצרן ובדוק האם מוצגת הודעה "המכשיר שלך פגום" לפני הופעת לוגו OnePlus. במידה וכן, נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
3. אם המכשיר נתקע בשלב הופעת לוגו OnePlus, נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
במידה וצעדים אלו לא פתרו את התקלה, יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה והמכשיר נתקע ואינו מגיב למגע, נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
במידה והמכשיר נתקע בעת שימוש באפליקציות צד שלישי אנא בדוק האם הבעיה מתקיימת בשימוש באפליקציות אחרות.
1. אם הבעיה מתקיימת באפליקציה ספציפית, הסר את האפליקציה הבעייתית, נקה את נתוני המטמון והפעל מחדש את מכשירך.
2. אם הבעיה מתקיימת במספר אפליקציות בדוק האם הינם תואמות את הגרסה האחרונה ונסה להסירם. לאחר מכן נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
3. אם הבעיה מתקיימת בעת טעינה של אפליקציות נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ושחזר את מכשירך להגדרות היצרן.
במידה וצעדים אלו לא פתרו את הבעיה, יש לפנות לתמיכה טכנית.

1. במידה והבעיה מתרחשת מדי פעם, הסיבה עלולה להיות קובץ חריג, יש לשים לב לשימוש.
2. במידה והבעיה מתרחשת לעיתים קרובות, יש לנקות את נתוני המטמון, לבצע גיבוי ולעדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.
3. בדוק האם ישנם יותר מדי אפליקציות פועלות ברקע ומעמיסות על מעבד המכשיר.
4. הכנס להגדרות -> כלי עזר וודא שהפעלה/כיבוי מתוזמנים כבוי.
5. במידה והבעיה מתרחשת בעת שימוש באפליקציה יש להסיר את האפליקציה, לנקות את נתוני המטמון, לבצע גיבוי ולעדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.

במידה והמכשיר קורס בשימוש עם אפליקציות צד שלישי, אנא עקוב אחר השלבים הבאים
1. מחק את האפליקציה, נקה את נתוני המטמון והתקן מחדש את האפליקציה. לאחר מכן בדוק האם הביעה נפתרה.
2. נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה ולאחר מכן נסה שנית
3. אשר עם מפתח האפליקציות האם הוא תואם לגרסת התוכנה של המכשיר.

1. יש להסיר את אפליקציית Whatsapp לחלוטין ממכשירך.
2. התקן את האפליקציה מחדש ע"י הורדה מחנות האפליקציות. אין לבצע שחזור ממכשירך הקודם.
3. נקה את נתוני המטמון, בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה ולאחר מכן נסה שנית.

תקלות שיחה

במידה ואין צליל בעת שיחה על רמקול, איכות צליל רמקול נמוכה או משובשת יש לעקוב אחר השלבים הבאים
1. בדוק כי המכשיר לא במצב שקט והגבר את עוצמת הווליום עד הסוף
2. וודא כי שקע הרמקול נקי ולא חסום על ידי גורם חיצוני כגון לכלוך או אבק
3. הפעל מחדש את המכשיר ובדוק האם הבעיה נפתרה
במידה ושלבים אלו לא פותרים את הבעיה יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה ואין צליל הבוקע מפתח השמע או שאיכות הצליל נמוכה או משובשת יש לעקוב אחר השלבים הבאים
1. בדוק אם פתח השמע אינו מפיק קול, בצע בדיקה באמצעות שיחות קוליות דרך פייסבוק או סקייפ וכו
2. אם פתח השמע סתום או מלוכלך הוא אינו יעבוד, וודא כי הפתח אינו חסום על ידי מגן מסך או נרתיק
3. במהלך שיחה, אנא הפעל את הרמקול. אם עדיין לא נשמע צליל ייתכן כי מקור הבעיה הוא בחוסר קליטה. אנא נסה שוב במועד מאוחר יותר או במיקום עם אות קליטה חזק.
4. הפעל מחדש את המכשיר ובדוק האם הבעיה נפתרה
במידה ושלבים אלו לא פותרים את הבעיה יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה וצד שני אינו יכול לשמוע אותך במהלך שיחה, או שאיכות השמע נמוכה אנא עקוב אחר השלבים הבאים
1. בדוק האם הבעיה מתרחשת במהלך כל שיחה או רק בשיחות המבוצעות באמצעות אפליקציה כדוגמאת פייסבוק סקייפ וכו
2. במידה והבעיה מתרחשת במהלך שימוש באפליקציה, הסר את האפליקציה והתקן אותה מחדש
3. הפעל את מקליט הקול או הורד אפליקציה של הקלטה ונסה לבצע הקלטה, במידה ושומעים דרך ההקלטה ייתכן כי מקור הבעיה הוא בחוסר קליטה. אנא נסה שוב במועד מאוחר יותר או במקום עם אות קליטה חזק.
4. הפעל מחדש את המכשיר ובדוק האם הבעיה נפתרה
במידה ושלבים אלו לא פותרים את הבעיה יש לפנות לתמיכה טכנית.

במידה והמכשיר אינו קורא את כרטיס הסים אנא עקוב אחר השלבים הבאים
1. שלוף את כרטיס הסים ובדוק האם הכרטיס פגום, שבור או הוכנס לא כראוי.
2. בדוק האם כרטיס הסים עובד כראוי במכשירים אחרים ונסה במכשירך כרטיס סים אחר.
3. פתח את הגדרות -> הגדרות סים ורשת -> הגדרות סים ובדוק האם אחד הכרטיסים לא פעיל והפעל אותו.
4. החלף כרטיס סים
במידה והבעיה קיימת עם כרטיס סים ספציפי, פנה למפעיל הסלולר ובקש ממנו כרטיס סים חדש.
במידה והבעיה קיימת עם כרטיסי סים שונים, אנא פנה לתמיכה טכנית.

תקלות סאונד

במידה ונגן המוזיקה נתקע והמוזיקה לא מתנגנת
1. בדוק האם מופעלות מספר רב של אפליקציות המעמיסות על זיכרון המכשיר. כבה את האפליקציות ונקה את נתוני המטמון על מנת לפנות זיכרון ונסה להפעיל.
2. בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה.

במידה וניגון וידאו לא חד אנא בצע גיבוי ועדכן את מערכת ההפעלה לגרסה האחרונה
במידה וניגון וידאו נתקע בדוק האם מופעלות מספר רב של אפליקציות המעמיסות על זיכרון המכשיר. כבה את האפליקציות ונקה את נתוני המטמון על מנת לפנות זיכרון ונסה להפעיל.